Termeni si Conditii

1. Părţile contractante

1.1. S.C. Rage Solutions S.R.L avand sediul juridic in Tg.Mures, B-dul 1 Decembrie 1918 nr 275 ap 7, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. j26/65/2006, cod unic de inregistrare 18297258 ,in calitate de operator al serviciului CMR Management

și
Clientul, cu datele de identificare din platforma CMR Management au agreat următoarele:

Acesta reprezintă contractul propus de SC Rage Solutions SRL și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu de pe site-ul CMR Management – cmr.transportator.info. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – Am luat la cunoștință de Termenii si conditiile de utilizare a serviciului CMR Management reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei SC Rage Solutions SRL în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă.

Definiții:

Serviciu: serviciu pus la dispoziție de SC Rage Solutions SRL prin intermediul siteului CMR Management – cmr.transportator.info, în special cele de acces la aplicații de gestionare și administrare de documentelor de transport CMR de oriunde prin accesul la Internet – prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.
Client: persoana juridică care face o comandă pe siteul CMR Management sau se înregistrează ca utilizator gratuit.
Comandă: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate pe acest site, realizată de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii.
Vizitator: persoana fizică ce vizitează website-ul cmr.transportator.info, fără a fi achiziționat servicii și fără a fi făcut o Comandă.

2. Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări servicii

2.1. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturile realizate prin intermediul CMR Management. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau a-și deschide un cont. Toate comenzile șî deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „Am luat la cunoștință de Termenii si conditiile de utilizare a serviciului CMR Management.
2.2. SC Rage Solutions SRL își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea la momentul la care s-a plasat comanda de către client.
2.3. În calitate de operator al serviciului CMR Management, SC Rage Solutions SRL prestează pentru Client servicii de acces la aplicația de gestionare și administrare de documente CMR de oriunde prin accesul la Internet prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada nedeterminată începând de la data plasării comenzii sau data creării contului, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.
3.2. Imediat ce se efectuează plata tipului de abonament lunar ales, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plății de către Prestator. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plătii. Orice erori survenite la comanda facută de Client pot fi corectate până în momentul confirmarii plătii de către Prestator printr-un email trimis la info@cmr.transportator.info.
3.4. În cazul în care Clientul dorește modificarea tipului de abonament ales pe parcursul perioadei în care este activ un abonament anterior ales, acest lucru este posibil – schimbarea intrând în vigoare în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea plății diferenței, în cazul upgrade-ului unui pachet, iar în cazul downgrade-ului unui pachet, intra în vigoare după ce expira perioada pentru care clientul a plătit deja și efectuează o noua plata, pentru un pachet mai mic.
3.5. SC Rage Solutions SRL oferă oricărui Client posibilitatea de a testa gratuit serviciul CMR Management printr-un cont gratuit limitat la doar 5 CMR-uri per luna care se poate oricand marii la prin achizitionarea oricarui dintre pachetele premium.

4. Valoarea contractului și efectuarea plății

4.1. Pentru serviciile/pachetele premium prestate, Clientul va plăti SC Rage Solutions SRL o sumă in functie de tipul unui abonament/pachet, prevăzută în momentul finalizării comenzii online. Plata se face in avans o data la 12 luni.
4.2. SC Rage Solutions SRL va trimite notificări de plată regulate în conformitate cu tipul de abonament ales, iar pe baza acestora Clientul va efectua prin transfer bancar.

5. Disponibilitatea serviciilor afișate

5.1 Oferta SC Rage Solutions SRL cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe siteul cmr.transportator.info , iar SC Rage Solutions SRL își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce clientul va efectua plata aferentă serviciului selectat.
5.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Mentenanța serviciului sunt anunțate prin intermediul site-ului sau prin email.
5.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. SC Rage Solutions SRL nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.
5.4. Accesul la serviciu CMR Management este disponibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul. Acest acces cuprinde și actualizări legislative pentru serviciile disponibile, cât și asistența prin email pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract.
5.5. SC Rage Solutions SRL depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciu CMR Management, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99%. Perioada de disponibilitatea nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau in cadrul serviciului, insa include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Rage Solutions SRL își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus.
5.6. De asemenea, SC Rage Solutions SRL depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite de la Client și introduse în contul de utilizator. Termenii si politica de confidentialitate practicata pentru serviciile CMR Management sunt specificate la adresa https://cmr.transportator.info//politica-de-confidentialitate/

6. Drepturile și obligațiile părților

6.1. Drepturile și obligațiile Clientului
6.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.
6.1.2. Clientul se obligă să folosească serviciile SC Rage Solutions SRL în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.
6.1.3. Se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.
6.1.4. Își asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor SC Rage Solutions SRL
6.1.5. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar SC Rage Solutions SRL nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.
Termenii si politica de confidentialitate practicata pentru serviciile CMR Management sunt specificate la adresa https://cmr.transportator.info//politica-de-confidentialitate/

Drepturile și obligațiile SC Rage Solutions SRL
6.2.1. SC Rage Solutions SRL asigură:
– accesul la platforma tehnică necesară pentru crearea, personalizarea, administrarea și gestionarea documentelor CMR. Există și posibilitatea testării gratuit serviciul CMR Management printr-un cont gratuit limitat la doar 5 CMR-uri per luna care se poate oricand marii prin achizitionarea oricarui dintre pachetele premium. Clientul are posibilitatea de a cererea ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare de la confirmarea cererii.
– asistență prin email pe adresa info@cmr.transportator.info sau folosing formularul de contact de pe site sau din interiorul aplicatiei. de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00 pentru probleme legate de aplicații. Nu oferim asistență legala în legătură cu emiterea de documente.
– backup săptămânal al datelor
– conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https)

6.2.2. CMR Management acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. SC Rage Solutions S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care SC Rage Solutions SRL primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către clienți, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.
6.2.3. Backup-ul datelor se realizează săptămânal, Clienții având acces la versiunile anterioare ale datelor contra cost prin contactarea SC Rage Solutions SRL.
6.2.4. SC Rage Solutions SRL nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor Clientului.
6.2.5 SC Rage Solutions SRL are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale conform politicii de confidentialitate.

7. Înregistrare, parole și responsabilități

7.1. Înregistrarea pe site-ul CMR Management este gratuită.
7.2. Din păcate, nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), SC Rage Solutions SRL nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc.
7.3. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale siteului CMR Management sau accesul altor persoane în afara celor neautorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

8. Răspunderea contractuală

8.1. Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de SC Rage Solutions.
8.2. Clientul garantează informația pe care o furnizează către CMR Management este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor.
8.3. SC Rage Solutions SRL nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.
8.4. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi SC Rage Solutions SRL pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul înțelege și acceptă faptul că SC Rage Solutions SRL va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată.
8.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, SC Rage Solutions SRL nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. SC Rage Solutions SRL nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.
8.6. SC Rage Solutions SRL nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.

9. Încetarea contractului

9.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) părțile convin de comun acord încetarea contractului;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți;
c) decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;
d) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

10. Exonerarea de răspundere

10.1. SC Rage Solutions SRL nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina SC Rage Solutions SRL.

11. Confidențialitate

11.1. Nici una din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:
a) de a face cunoscută orice informație confidențială unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;
b) de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.
11.2. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;
b) informaţia era accesibilă publicului;
c) partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

12. Forța majoră

12.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.
12.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părti, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.
12.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunostință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
12.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

13. Legea guvernantă

13.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.
13.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul SC Rage Solutions SRL.

14. Dispoziții finale

14.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.
14.2. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părților prin încheierea unui act adițional la prezentul contract.
14.3. Orice notificare către SC Rage Solutions SRL trebuie trimisă electronic la adresele de email info@cmr.transportator.info.


CMR Management Online
Utilizarea este GRATUITA !*

Inregistreaza-te